Brass5

Brass5

28 jan 2018 kl 16:00 – 18:00
Kulturhuset Valfisken

Brass5

Brass5 består av Hannes Persson (bastrombon), Erik Hultstrand Ahlin (trumpet), Jasmina Gomaa (horn), Robert Karlsson (basun och trombon) och Axel Andersson (trumpet). De träffades under sin studietid på Musikhögskolan i Malmö. Under konserten kommer de att berätta om sina instrument och de verk som de valt att spela.

Program 
Paul Dukas (1860-1935) – Fanfar ur La Péri (balettmusik)
Viktor Ewald (1860-1935) – Brasskvintett nr 1
Harold Arlen (1905-1986) – “Over the Rainbow”
Malcolm Arnold (1921-2006) – Brasskvintett


Följ oss på Facebook och på Instagram (promusicaosterlen)