Sällskapet Pro Musica

Bösendorferflygeln

Det var 1980 som historien om Simrishamns Bösendorferflygel började.
Professor Hans Leygraf hade vid kontakter med styrelsen för Sällskapet Pro Musica gjorts uppmärksammad på det sorgliga faktum, att kommunen saknade en godtagbar konsertflygel. Han erbjöd sig att ge en välgörenhetskonsert för att samla pengar till ett inköp. Så skedde den 9 november 1980 på Jonebergsskolans aula, som var den största lokal man kunde åstadkomma. Flygel inlånades av Aina Roijer, tidigare konsertpianist och medlem av föreningens programkommitté.

Det skulle visa sig att det krävdes mycket fortsatt arbete, innan en flygel kunde inköpas. Leygraf gav en andra konsert på Gislövs Stjärna sommaren 1982. Hans Pålsson gav samma sommar en konsert i Brösarps kyrka och cellisten Guido Vecchi, pianisten Jan-Åke Larsson och klarinettisten Pelle Åkerlund gav ytterligare en välgörenhetskonsert i Helge Lundströms ateljé några dagar därefter. Ett konstlotteri lämnade också bidrag till flygelfonden.

Slutligen vände man sig till kommunen och föreslog att om föreningen överlämnade insamlade medel till kommunen och kommunen bidrog med 50.000 kr, så skulle flygeln tillfalla kommunen och komma alla konsertgivare till godo.

Jag vill meddela att flygeln är i nyrenoverat skick konsertsäsongen 2019-2020,