Sällskapet Pro Musica

Konserter

Ordinarie biljettpris 200:-, Medlemmar i Sällskapet Pro Musica 150:-, Studerande (upp till 20 år) fritt inträde till Pro Musicas ordinarie konserter. Gäller ej barnkonserterna.

Inga konserter


Följ oss på Facebook och på Instagram (promusicaosterlen)