Välkommen till sällskapet Pro Musica

Annika Nilsson och Anna Norberg
Annika Nilsson och Anna Norberg
 

Sällskapet Pro Musicas program för våren 2020 innehåller nu 3 konserter:

 • Söndagen den 26.1 2020 kl. 16.00 Johan Bridger, Slagverk – Marimba. Marimba och slagverksvirtuos, medlem av slagverksduon MalleusIncus och grundare av ensemblen Bridger & Friends. ”… intensivt personligt uttryck, lysande teknisk behärskning och överväldigande närvaro på scenen.”
 • Söndagen den    1.3 2020 kl. 16.00 Anna Norberg, Flöjt, Annika Nilsson, Piano. Verk av J.S. Bach, C. Ph E Bach, L.v. Beethoven, Gunnar Jansson (uruppförande) och F. Schubert.
 • Söndagen den 29.3 2020 kl. 16.00 Carolinae Damkör.

   

 •  
 •  
 • Bästa medlemmar och publik till Pro Musica konserterna

  Hela Sverige står inför stora utmaningar vad gäller Coronaviruset och dess spridning.

  Idag har styrelsen för Sällskapet Pro Musica tagit beslutet att ställa in konserten med Carolinae Damkör söndagen den 29.3 2020. Beslutet grundas på Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningsrisken vid evenemang och sammankomster. Styrelsen har också tagit beslutet att skjuta fram årsmötet. Vi återkommer med nytt datum för årsmötet senare. Vi räknar med att kunna presentera ett nytt program för hösten 2020 när coronavirusets effekter går att överblicka bättre. Givetvis finns Carolinae Damkör med i den planeringen. Om ni vill hålla er uppdaterade om kommande program följ oss då på Facebook eller på vår egen sida http://www.sallskapetpromusica.se. Vi hoppas att ni har förståelse för våra vidtagna åtgärder.

  Med Pro Musica hälsningar

  Bengt-Olof Petersson                                                              Lars Persson

  Pro Musicas sekreterare                                                         Pro Musicas ordförande

 

Ett litet observandum. Det är inte tillåtet att fotografera eller att göra ljudupptagningar under pågående konsert – så, var god och stäng av mobiltelefonerna.

Kammarmusik – detta ord andas intimitet och värme. Och precis så är det oavsett om man som lyssnare tar del av musikernas skapande, eller om man som musiker får vara delaktig i skeendet. Kammarmusicerandet är utan tvekan ett privilegium och en social samvaro av hög dignitet.

Sedan drygt 45 år tillbaka arrangerar Sällskapet Pro Musica sex konserter om året med tyngdpunkt på kammarmusik – se mer i konsertprogrammet!

Vår konsertsal är Galleriet på Kulturhuset Valfisken i Simrishamn. Där står också den Bösendorferflygel som Sällskapet Pro Musica och Simrishamns kommun köpte 1984 med hjälp av bland andra pianoprofessorerna Hans Leygraf och Hans Pålsson.

Vill du veta mer om tidigare konserter och artister som gästat Simrishamn, klicka på Historia.

På andra sidor kan du läsa mer om kontaktpersoner, stadgar och intressanta länkar.

Medlem

Alla kan bli medlemmar i Sällskapet Pro Musica.
Årsavgiften är 150 kronor. Medlemmarna får rabatt vid varje konsert som föreningen arrangerar. Via e-post eller brev kommer information om konserterna.

Läs mer hur du blir medlem >>