Sällskapet
PRO MUSICA

Konsertprogram Medlemskap Styrelsen & kontakt  
Historik Konserter sedan starten Länkar Hem

Kammarmusiksällskapet Pro Musica i Simrishamn verkar sedan drygt 40 år för den lilla, nära musikformen. Musikaliskt är det ofta en stor upplevelse att som lyssnare komma musiken in på livet. Sällskapet arrangerar sex konserter om året. Vår konsertsal är Galleriet på kulturhuset Valfisken i Simrishamn.

Styrelsen ser gärna fler medlemmar i sällskapet, som är öppet för alla som på något sätt har intresse av att stödja verksamheten. Vi samarbetar med Musik i Syd och Simrishamns kommun.
Medlemsavgiften är 150 kr/år.


Nytt: kammarmusik i sommar

I sommar växer den nya kammmarmusikserien Musik i Äppelriket  upp, som kommer att bli ett årligt återkommande samarbete mellan Pro Musica och Musik i Syd. Mellan 1 juli och 3 augusti bjuds musikintresserade till Kiviks vackra omgivningar, för att få lyssna till några av Europas finaste artister!

Läs mer på specialsajten www.musikiappelriket.se >>