Sällskapet
PRO MUSICA

Konsertprogram Medlemskap Styrelsen & kontakt  
Historik Konserter sedan starten Länkar Hem

Kammarmusiksällskapet Pro Musica i Simrishamn verkar sedan drygt 40 år för den lilla, nära musikformen. Musikaliskt är det ofta en stor upplevelse att som lyssnare komma musiken in på livet. Sällskapet arrangerar sex konserter om året. Vår konsertsal är Galleriet på kulturhuset Valfisken i Simrishamn.

Styrelsen ser gärna fler medlemmar i sällskapet, som är öppet för alla som på något sätt har intresse av att stödja verksamheten. Vi samarbetar med Musik i Syd och Simrishamns kommun.
Medlemsavgiften är 150 kr/år.


Nästa konsert:
Hege  Lörstad Waldeland

16 september kl 16.00
Valfisken

Cello med bla nd andra Johann Sebastian Bach och Sofia Gubajdulina.

Sommarens Musik i Äppelriket

Sommaren har inneburit mycket och roligt arbete med den nya kammarmusikserien Musik i Äppelriket som Pro Musica driver tillsammans med Musik i Syd. Alla konserterna har varit välbesökta, med artister av högsta klass. Det blir att ta nya tag inför nästa sommar.

Läs mer på specialsajten www.musikiappelriket.se >>