Sällskapet Pro Musica

Kontakt

Har du frågor eller förslag om Sällskapet Pro Musicas verksamhet. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen.

Ordförande

Lars Persson Kyhlsvägen 22 27660 Skillinge Mobil 070-450 95 26 perssonlars231@gmail.com

Vice ordförande

Gun-Britt Morhed Moriabacken 10 277 30 Kivik 0414-70133, 0700-951830 gunbritt.morhed@gmail.com

Sekreterare

Bengt-Olof Peterson Tumatorpsvägen 1B 272 33 Simrishamn 070-252 35 01 bengtolof63@gmail.com

Kassör

Ingrid Popovics Järnvägsgatan 38 272 93 Tommarp 0414-20242 ingrid.popovics@outlook.com

Ledamöter:

MariAnn Wickander Ängshejdan 5 27294 Simrishamn 0414-722 26, 076-113 81 20 mariann.wickander@gmail.com

Ingmarie Borg Brevduvegatan 8 272 35 Simrishamn 0709-30 06 63 borgingmarie@gmail.com

Suppleanter:

Sara Dahl Lukasvägen 1 27295 Simrishamn saradahl38@gmail.com 070-8277525

Gunnar Jansson Häradsuddsvägen 1 272 95 Simrishamn 070-3755945

Styrelsen vald vid årsmötet i november 2020