Kontakt

Har du frågor eller förslag om Sällskapet Pro Musicas verksamhet. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen.

Ordförande

Lars Persson
Kyhlsvägen 22
27660 Skillinge
Mobil 070-450 95 26
perssonlars23@gmail.com

 

Vice ordförande

Gun-Britt Morhed
Moriabacken 10
277 30 Kivik
0414-70133, 0700-951830
gunbritt.morhed@gmail.com

 

Sekreterare

Bengt-Olof Peterson
Tumatorpsvägen 1B
272 33 Simrishamn
070-252 35 01
bengtolof63@gmail.com

 

Kassör

Ingrid Popovics
Järnvägsgatan 38
272 93 Tommarp
0414-20242
ingrid.popovics@outlook.com

Ledamöter:

MariAnn Wickander
Ängshejdan 5
27294 Simrishamn
0414-722 26, 076-113 81 20
mariann.wickander@gmail.com

 

Gunnar Jansson
Häradsuddsvägen 1
272 95 Simrishamn
070-3755945

 

Sara Dahl
Lukasvägen 1
27295 Simrishamn
saradahl38@gmail.com
070-8277525

 

Suppleanter:

Ingmarie Borg
Brevduvegatan 8
272 35 Simrishamn
0709-30 06 63
borgingmarie@gmail.com

 

Styrelsen vald vid årsmötet i mars 2019