Kontakt

Har du frågor eller förslag om Sällskapet Pro Musicas verksamhet. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen.

Ordförande

Gunnar Jansson
Häradsuddsvägen 1
272 95 Simrishamn
0703-755945
info@sonorum.se

Vice ordförande

Gun-Britt Morhed
Moriabacken 10
277 30 Kivik
0414-70133, 0700-951830
gunbritt.morhed@gmail.com

 

Kassör

Ingrid Popovics
Järnvägsgatan 38
272 93 Tommarp
0414-20242
ingrid.popovics@outlook.com

Ledamöter:

Jan Cederblad
Betgatan 6
272 39 Simrishamn
0414-161 16, 070-509 81 61
cederbladj@gmail.com

 

Gunilla Tersmeden
Branteviksvägen 78B
292 38 Brantevik
0414-225 09, 0702-56 64 55
gunilla@tersmeden.nu

MariAnn Wickander
Ängshejdan 5
27294 Simrishamn
0414-722 26, 076-113 81 20
mariann.wickander@gmail.com

Suppleanter:

Ingmarie Borg
Brevduvegatan 8
272 35 Simrishamn
0709-30 06 63
borgingmarie@gmail.com

Bengt-Olof Peterson
Thumatorpsvägen 1B
272 33 Simrishamn
070-252 35 01
bengtolof63@gmail.com

 

 

Styrelsen vald vid årsmötet i mars 2018.