Musik i Äppelriket

Sommaren 2016 startade Musik i Syd och Sällskapet Pro Musica en ny kammarmusikserie som fick namnet Musik i Äppelriket. Sex konserter hölls i Södra Mellby kyrka och Kiviks kapell.

Samarbetet har fortsatt under sommarmånaderna och 2019 var syftet att locka musikintresserade till Kiviks vackra omgivningar för att lyssna till några av Europas främsta artister. Därmed blev årets Musik i Äppelriket en musikfestival som präglas av kammarmusik med några av Europas främsta kammarmusiker och blandas med upplevelser av natur och landskap.  Programmet finns på Musik i Äppelrikets egen hemsida, www.musikiappelriket.se .