Sällskapet Pro Musica

Musik i Äppelriket

 

 

Sommaren 2016 startade Musik i Syd och Sällskapet Pro Musica en ny kammarmusikserie som fick namnet Musik i Äppelriket. Sex konserter hölls i Södra Mellby kyrka och Kiviks kapell.

Samarbetet har fortsatt och under sommarmånaderna 2020 fortsätter samarbetet med Musik i Syd.  Så fort jag vet mer detaljer om årets Musik i äppelriket kommer detta att redovisas på denna sida. 

Så har då ett meddelande anlänt som ger mer besked om vad som kommer att ske med Musik i Äppelriket denna sommar. Besök musik i äppelrikets egen hemsida, www.musikiappelriket.se . Eller besök vår egen Face book sida till höger härintill.