Musik i Äppelriket

 

 

Sommaren 2016 startade Musik i Syd och Sällskapet Pro Musica en ny kammarmusikserie som fick namnet Musik i Äppelriket. Sex konserter hölls i Södra Mellby kyrka och Kiviks kapell.

Samarbetet har fortsatt och under sommarmånaderna 2020 fortsätter samarbetet med Musik i Syd. Mer om detta kommer efterhand. Så fort jag vet mer detaljer om årets Musik i äppelriket kommer detta att redovisas på denna sida.   Musik i Äppelrikets egen hemsida, www.musikiappelriket.se .