Styrelser sedan starten

Ordförande

1972–1986: Helge Lundström
1986–1997: Bo Ewald
1998: Helge Lundström (interimstyrelse)
1998–2004: Olle Kihlberg
2004–2005: Bo Risheden
2005–2009: Ulla Henriksson
2009–2014 : Gudrun Beméus
2014–: Gunnar Jansson

Sekreterare

1972–1982: Caj Gustafsson
1982–1983: Elisabeth Spak
1984–1986: Birgitta Ahlfort-Dahlborg
1986–1988: Håkan Söderberg
1988–1993: Elisabeth Spak
1993– : Ingeborg Risheden

Kassör

1972–1983: Sten Heile
1983–1984: Gunnar Hedbäck
1984–1990: Birgitta Ahlfort-Dahlborg
1991–1994: Jörgen Hasselbalch
1995–1997: Elisabeth Spak
1998: Ingeborg Risheden (interimstyrelse)
1999–2001: Gunnar Friström
2002–2009: Hans Sjöwall
2009– : Ingrid Popovics

Övriga ledamöter

Aina Roijer 1981–1996
Kerstin Svensson 1984
Lena Olsson 1985–1986
Christer Hamrén 1986–1988
Helge Lundström 1987-2001
Ulf Gertz 1989-1991
Jonas Holst 1989
Bernt Andersson 1991-1997
Agneta Fritz 1995-2002
Gun Raneborn-Ågren 2000
Ulla Henriksson 2001–2005
Bo Risheden 2003-2004
Sara Erlingsdotter 2004-2006
Yngve Plym Forshell 2006-2007
Eva Lundius 2006-2009
Gudrun Beméus 2007-2009
Christina Norberg 2007-2009
Ing-Britt Björklund 2008-2009
Knut Aspegren 2009–2014
Mari Ann Wickander 2009–
Gun-Britt Morhed 2014–

Suppleanter

Åke Birch-Jensen 1982–1983
Margit Burman 1983–1984
Herbert Eylers 1985-1988
Peter Burman 1985–89
Christer Hamrén 1989–1993
Agneta Fritz 1992–1994
Agneta Andersson 1993–1994
Else Olsson 1995–1997
Eva Huss 1998–1999 (interimstyrelse)
Gun Raneborn-Ågren 1998–1999 (interimstyrelse)
Ulla Henriksson 2000
Göte Henriksson 2001
Karin Karlström 2001
Helge Lundström 2002-2005
Gunhild Sjöwall 2002–2007
Eva Lundius 2005-2006, 2008-2009
Sara Erlingdotter 2006-2008
Ing-Britt Björklund 2007-2008, 2011–2014
Torsten Holm 2008-2009
Inger Lindelöf 2009
Christina Norberg 2010- 2011
Hans Sjöwall 2010–2014
Barbro Engström 2014–
Gunilla Nilsson 2014–