2000-talet

Under 2000-talets första decennium fortsatte föreningen att anordna kammarkonserter av sedvanligt hög kvalitet varav de flesta ägde rum i galleri Valfisken. 2007 och 2008 genomfördes dessutom två lyckade samarrangemang med Simrishamns Riksteaterförening på biografen Grand med solister och musiker från Malmö Opera.

2010 startade föreningen ett samarbete med kulturskolan i Simrishamn som innebär att musikelever med lärare inleder konserterna. Det här arrangemanget har visat sig vara inspirerande för såväl de unga som de professionella musikerna och uppskattas av publiken.

2012 fyllde föreningen 40 år och det firades i november med en jubileumskonsert där Mats Rondin och Göran Söllscher bjöd på en stark musikupplevelse. Fullsatt konsertlokal och mat och mingel efteråt.