1990-talet

Kulturhuset Valfiskens utställningshall blev 90-talets dominerande konsertlokal. Vid midsommar 1990 stod huset färdigt. Pro Musicas första konsert i lokalen gavs av Prager Blasharmonie. Pianister som Olof Höjer, Carl Otto Erasmie, Hans Pålsson, Per Tengstrand, Francisca Skoogh, Stina Backlund provade på Bösendorfer-flygeln, som nu flyttats över till Valfisken.
Här spelade internationella ensembler som Charleston String Quartet och Vlachovkvartetten, svenska Stockholms Arts Trio och Miró-ensemblen, solister som Celia Linde och Iwa Sörenson.
Ateljén i Gislöv användes flitigt även under 90-talet. Norska Vertovokvartetten, Cappella Lundensis, Laksovkvartetten, Aulinkvartettten, Divertimentokvartetten var där. Folkmusikgruppen Plommon gjorde upprepade besök.