1980-talet

1980 bytte Föreningen för Musik på Österlen namn till Sällskapet Pro Musica, detta för att undvika sammanblandning med det årligen återkommande sommarevenemanget Musik på Österlen.
Under större delen av 80-talet arrangerade Sällskapet Pro Musica upp mot 10 konserter om året. Den dominerande konsertlokalen var fortfarande Ateljén i Gislöv, men nu dök två nya lokaler upp på bred front. Dels nybyggda församlingshemmet på Allgatan i Simrishamn, dels nyrenoverade biografen/teatern Grand på Storgatan.
På Grand placerades när lokalen nyöppnades en splitter ny konsertflygel, vars tillkomsthistoria är värd ett särskilt kapitel.

Bösendorferflygeln

Det var 1980 som historien om Simrishamns Bösendorferflygel började. Professor Hans Leygraf hade vid kontakter med styrelsen för Sällskapet Pro Musica gjorts uppmärksammad på det sorgliga faktum, att kommunen saknade en godtagbar konsertflygel. Han erbjöd sig att ge en välgörenhetskonsert för att samla pengar till ett inköp. Så skedde den 9 november 1980 på Jonebergsskolans aula, som var den största lokal man kunde åstadkomma. Flygel inlånades av Aina Roijer, tidigare konsertpianist och medlem av föreningens programkommitté.
Det skulle visa sig att det krävdes mycket fortsatt arbete, innan en flygel kunde inköpas. Leygraf gav en andra konsert på Gislövs Stjärna sommaren 1982. Hans Pålsson gav samma sommar en konsert i Brösarps kyrka och cellisten Guido Vecchi, pianisten Jan-Åke Larsson och klarinettisten Pelle Åkerlund gav ytterligare en välgörenhetskonsert i Helge Lundströms ateljé några dagar därefter. Ett konstlotteri lämnade också bidrag till flygelfonden.
Slutligen vände man sig till kommunen och föreslog att om föreningen överlämnade insamlade medel till kommunen och kommunen bidrog med 50.000 kr, så skulle flygeln tillfalla kommunen och komma alla konsertgivare till godo.

Grand som konsertlokal

Så skedde och när Grandbiografen nyinvigdes med utvidgad scen den 27 januari 1984 kunde man också inviga ”Le Grand Piano”, d v s en skinande blank Bösendorfer. Det var pianisten Kerstin Åberg som premiärspelade när hon ackompanjerade Rosemary Hardy, sopranstjärnan från Deller Consort. Av denna anledning användes i fortsättningen Grand flitigt som konsertlokal, trots dess miserabla akustik.
På Grand for den ganska illa med alla tanklösa användare. Det var först sommaren 1990, när Kulturhuset Valfisken stod klart, som man kan säga att flygeln ”kom hem”. Utställningslokalen har sedan dess blivit den dominerande konsertlokalen, inte bara för pianokonserter. Där spelade t ex Stenhammarkvaretetten, Gotlandskvartetten, Dag Achatz, Hans Pålsson, Polska Radions Kammarorkester, Göran Söllscher och Ensemble Mare Balticum.

Nya och gamla lokaler

Ny lokal var också Församlingshemmet i Simrishamn. Först på plats var ena halvan av Vlachov-kvartetten, nämligen violinisten Jana Vlachova och cellisten Mikael Ericsson. Olof Höjer gjorde sitt första besök hos Pro Musica och spelade Satie och Debussy. Polska Wybanic-trion, tjeckiska Prazakkvartetten, Oslo-trion, Varsovia String Quartet från Polen är några av alla internationella ensembler som gästade Församlingshemmet under 80-talet.
Ateljén i Gislöv gästades av bl a familjen Neumann, d v s Ulrik och hans barn Ulla och Mikael, Hege Waldeland och Manuela Wiesler. Karl-Erik Welin spelade på orgeln i S:t Nicolai kyrka, Stockholmsensemblen i Östra Nöbbelövs kyrka, Sveriges Radios Kammarkör under Eric Ericssons ledning och Lunds Studentsångare gästade Jonebergsskolans aula, Malmö Symfoniorkester med Mats Rondin som solist framträdde på Gislövs Stjärna, det gamla danspalatset. Det var under Musik på Österlen som man redan 1973 upptäckte Stjärnan som symfonisk arena.