1970-talet

Året var 1972, den 15 november, och det var i Helge Lundströms ateljé i Gislöv som föreningen arrangerade sin första konsert. En handfull musikentusiaster hade bestämt sig för att göra det lättare att arrangera konserter av kammarmusikalisk art. Man hade …

1980-talet

1980 bytte Föreningen för Musik på Österlen namn till Sällskapet Pro Musica, detta för att undvika sammanblandning med det årligen återkommande sommarevenemanget Musik på Österlen.
Under större delen av 80-talet arrangerade Sällskapet Pro Musica upp mot 10 konserter om året. …

1990-talet

Kulturhuset Valfiskens utställningshall blev 90-talets dominerande konsertlokal. Vid midsommar 1990 stod huset färdigt. Pro Musicas första konsert i lokalen gavs av Prager Blasharmonie. Pianister som Olof Höjer, Carl Otto Erasmie, Hans Pålsson, Per Tengstrand, Francisca Skoogh, Stina Backlund provade på …

2000-talet

Under 2000-talets första decennium fortsatte föreningen att anordna kammarkonserter av sedvanligt hög kvalitet varav de flesta ägde rum i galleri Valfisken. 2007 och 2008 genomfördes dessutom två lyckade samarrangemang med Simrishamns Riksteaterförening på biografen Grand med solister och musiker från …

Styrelser sedan starten

Ordförande

1972–1986: Helge Lundström
1986–1997: Bo Ewald
1998: Helge Lundström (interimstyrelse)
1998–2004: Olle Kihlberg
2004–2005: Bo Risheden
2005–2009: Ulla Henriksson
2009–2014 : Gudrun Beméus
2014–: Gunnar Jansson

Sekreterare

1972–1982: Caj Gustafsson
1982–1983: Elisabeth Spak
1984–1986: Birgitta Ahlfort-Dahlborg
1986–1988: Håkan Söderberg …